giaungheo

Nghèo mà thanh thản hơn giàu mà vẫn khổ

Có những người nghèo và thanh thản, còn có kẻ giàu mà vẫn khổ. Nghèo nhưng biết chi tiêu. Có bao nhiêu dùng bao nhiêu, không đòi…