Pewpew trải lòng về nghề streamer và tương lai, cho rằng kênh của NTN thu nhập mỗi tháng có thể lên tới hàng chục nghìn đô

Streamer hiện nay được cho là một trong những nghề kiếm được rất nhiều tiền và có thể phát triển tốt trong tương lai. Trong một lần…