Nến thơm: Độc hại hơn cả thuốc lá, ngửi càng nhiều càng mau chết

Nến thơm có hóa chất bổ sung, mùi hương mà khi hít vào chúng còn gây hại hơn cả thuốc lá, sáp paraffin làm nến chứa ít…