Dừng mơ mộng và bắt đầu hành động

Mơ mộng và tưởng tượng là những cách phổ biến để làm 1 người xao lãng khỏi những việc quan trọng và làm đúng lúc. Thay vì…