Khoa học chứng minh sinh con gái, mẹ trẻ lâu, về già bớt bệnh, gia đình hưởng phúc dư tràn

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada cho thấy những người phụ nữ sinh nhiều con sẽ có quá trình lão hóa chậm…