Khoa học chứng minh rồi: Mẹ đùi to, mông to sinh con thông minh, khỏe mạnh hơn người

Các nhà khoa học đã chứng minh những phụ nữ sở hữu đùi to, mông to thường sinh con thông minh hơn. Thế nên mẹ nào sở hữu những…