Em mặt dày đem con gửi ngoại, tháng biếu 3 triệu mà bà vẫn bĩu môi: ‘Tao nhịn đói trông cháu à’

Nhà neo người khổ quá các mom à, nhiều khi nghĩ hối hận giá mà ngày đó không đi lấy chồng nữa có phải tốt hơn không….