7 kiểu dùng ‘như phá’ khiến máy giặt tốn điện, chập cháy, quần áo giặt cũng như không

Ngày nay cùng với sự xuất hiện của máy giặt, chúng ta có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Bạn có thêm nhiều thời…