7 nguyên tắc bỏ phong bì mừng cưới: ‘Đủ tiền’ để mát mặt người mừng – thỏa lòng kẻ nhận

Mùa cưới đến là người người, nhà nhà liên tục nhận được thiếp mời đám cưới. Ngoài việc mừng cho bạn bè, người thân mình chuẩn bị…