Mất khả năng làm mẹ vì tác hại thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp đang được xem là biện pháp cứu cánh cho những bạn gái trong trường hợp không kịp phòng bị hoặc những trường…