Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt tiều tụy vì bệnh tật, tự tay lo hậu sự cho mình

Đối mặt với căn bệnh hoành hành nhiều năm, một trong tứ đại võ thuật Trung Quốc – Lý Liên Kiệt tỏ ra bình thản khi chia…