Quy định mới về lương hưu: Từ nay không phải cứ muốn là về hưu sớm nha các mẹ

Hồi trước giờ mình cứ tin rằng với BHXH sẽ đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Nhưng dạo gần đây với chính sách điều chỉnh…