Công ty Trung Quốc ra quy định sa thải nhân viên dùng iPhone

Để bày tỏ thái độ trước phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vấn đề biển Đông, một công ty Trung Quốc đã ban hành…

Chiến dịch nhồi nhét về ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc

Ngay từ nhỏ, học sinh Trung Quốc đã được nhồi nhét rằng Biển Đông là của nước này, bất chấp quyền lợi chính đáng theo luật pháp…