Đây là 3 trường hợp lao động nữ được ‘đặc cách’ đi muộn, về sớm vẫn hưởng 100% lương

Thông thường khi làm việc ở một tổ chức, cơ quan nào đó chúng ta luôn phải tuân thủ theo đúng quy định về thời gian của…