Đằng sau lời xin lỗi muộn màng của đàn ông là cái quay lưng lạnh lùng của đàn bà

Trong xã hội phát triển hiện nay sức mạnh của đồng tiền vô cùng đáng sợ. Bởi nó có thể làm một người hiền lành thay tâm…