Lời khai thanh niên thua World Cup: chỉ “mượn tạm” XE CỨU THƯƠNG về quê, chứ không ĐÁNH CẮP

Tại cơ quan công an, Hồ khai từ đầu mùa World Cup đến giờ thua sạch túi nên “mượn tạm” xe cấp cứu của bệnh viện để…