Bố mẹ ơi, con cái là lộc trời cho, dù là trai hay gái… thì có con đã là hạnh phúc rồi!

Con cái là lộc trời cho. Dù là trai hay gái thì chúng đều là máu mủ, sẽ là những đứa con tuyệt vời nhất. Đừng làm…