Sự thật về tờ lịch tiên tri được dân mạng Việt chia sẻ rầm rộ trước trận Pháp – Argentina

Nhìn kết quả cuối cùng của trận đầu và những gì được in trên tờ lịch, nhiều người không khỏi thốt lên kinh ngạc. Trước khi trận…