Tại sao người chết đã lâu mà vẫn có thể gọi hồn về nói chuyện

Gọi hồn người đã quá cố về để nói chuyện là chuyện không xa lạ gì với chúng ta, nhưng có phải người chết nào cũng có…