Chịu mất thêm 3 triệu đi đẻ, bằng mọi giá mẹ cũng phải lấy 2 giọt máu gót chân bé sơ sinh: Cứu cả đời con khỏi 5 bệnh NAN Y còn hơn cả núi vàng chồng chất

Chỉ có vài giọt máu ở gót chân của trẻ sơ sinh là các mẹ có thể phát hiện kịp thời những tình hình bệnh lý nguy…