Bác sĩ lý giải vì sao nhũ hoa bỗng hóa đen như bồ hóng và hướng dẫn cách làm hồng tự nhiên

Không biết do di truyền hay sao mà từ khi đến tuổi dậy thì đến nay nhũ hoa của em có màu đen sẫm giống như bôi…