kim-tiem-hiv

Nếu chẳng may dẫm phải kim tiêm nghi chứa HIV – Hãy bình tĩnh xử lý theo những cách này

Nếu không may trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, bạn bị vật nhọn hoặc bơm kim tiêm đâm phải, mà có nghi ngờ vật nhọn hoặc…