XÓT XA khi phải đưa ra 1 quyết định mà không 1 người cha hay người mẹ nào muốn

Trâm ơi! Hôm nay là ngày mà cha cảm thấy đau nhất khi chính cha phải đưa ra quyết định là chấp nhận để bác sĩ móc…