3 con giáp ‘khẩu xà tâm phật’, miệng nói lời cay nghiệt nhưng tâm tính cực nhân hậu

Có những người thành thật, lời nói mà họ thốt ra khiến người ta chẳng thể nào chấp nhận nổi. Lâu ngày mới gặp mặt đã “sao…