11 thủ đoạn kẻ bắt cóc thường lừa trẻ em, cha mẹ hãy nhớ tội phạm chính là ‘nhà tâm lý’

Những kẻ bắt cóc là những nhà tâm lý rất giỏi, chúng có thể dụ dỗ trẻ em một cách khôn khéo để những đứa trẻ tin…