Lấy được người đàn ông biết trân trọng mình, phụ nữ xem như đã nắm trong tay báu vật

Không phải người con gái nào cũng có được may mắn rằng có một người đàn ông hết mực thương yêu mình. Nhưng rồi, nếu có được một người…