Sống ở đời chớ nên giành giật, mọi sự đã có trời xanh an bài

Mỗi khi bạn gặp khó khăn, đau khổ, hãy đừng vì vậy mà buông bỏ, hãy đợi thêm chút nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi….

Luật nhân quả trên đời này không chừa một ai

Đừng cố giành giật cái gì không phải của mình, vì luật nhân quả trên đời này không chừa một ai cả. Xem xong video này rồi…

Sống đừng giành giật, ông trời đã an bài cho ai thì sẽ là của người đó, không ai động vào được

Hân giật mình vì những tiếng của mảnh ly rơi vỡ, cô quay ra thì thấy những tiếng đó là do Ly ném chiếc cốc vào tường….