Bất ngờ về 8 thói quen dễ khiến chúng ta ‘ra đi’ sớm, ai có đủ thì tuổi thọ chỉ còn 1/5

Ai cũng phải công nhận ‘sức khỏe là vàng’, thế nhưng nhiều người lại đang lãng phí nguồn tài nguyên quý này, chỉ đến khi bệnh tật…