Người Việt và kiểu bán buôn giấu giếm giá cả bực đến điên người

Có ai bực mình chuyện buôn bán mà không công khai giá cả giống như mình hay không. Đó là lí do mà mình hay đi siêu…