Bố mua xe gas không như ý, con gái liền rao bán phũ phàng

Mua chiếc xe Vision màu đỏ khá thời thượng nhưng lại chẳng hợp ý cô con gái. Do đó, chiếc xe đã bị rao bán luôn ngay…