Rập rình tuổi băm, gái ế công sở vã mồ hôi học… “thả thính”

Nhiều gái công sở thu nhập tốt, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Để rồi khi tới ngưỡng tuổi băm, họ phải cuống…