Em gái nghỉ học thay anh chăm cha tàn tật, 10 năm sau anh thành đạt trở về mới biết mình đã bị lừa

Hòa có một người em gái nhỏ hơn 3 tuổi, từ nhỏ hai anh em đều học rất giỏi, thầy cô trong trường đều rất quý mến….