Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng quá đảm đang hiểu chuyện, kẻo chỉ gom thua thiệt vào thân

Thơ ca, văn học từ xưa đến nay đều ca ngợi hết lời đức tính hy sinh của người phụ nữ, người mẹ, người vợ trong gia…