Phụ nữ có 5 đặc điểm này khó thoát kiếp ‘lận đận tình duyên’, đủ tài đủ sắc vẫn cô đơn

Phụ nữ có những người ‘cầm lên được thì bỏ xuống được’ nhưng cũng có những người một khi đã yêu là suốt đời suốt kiếp. Bởi…