6 lời khen của con gái dễ dàng “đốn tim” các chàng

Khen ngợi là một nghệ thuật. Và trong tình yêu, khi bạn biết tận dụng những lời khen đúng nơi đúng lúc sẽ làm cho người đàn…