Sống ảo đỉnh nhất 2018, cặp đôi mặc cảnh phục ra đường selfie đòi bắt người, về đồn vẫn không cởi: Em thích mà

Cặp đôi nam nữ khai nhận đã mua lại đồng phục cảnh sát nhân dân từ người không quen biết để có ảnh “sống ảo” trên Facebook,…