Những hình ảnh đầu tiên và lời ‘cảm ơn’ của đội bóng Thái Lan mất tích

Khi đội cứu hộ tìm thấy, những cậu bé trong đội bóng Thái Lan gầy trơ xương trong những bộ đồ đá banh rộng quá khổ dính…