Thấy đoàn bộ đội hành quân, mẹ VN chân trần chạy ra nhét na vào tay: Cầm đi, mẹ cho không bán đâu

Mới đây, hình ảnh bà cụ đã có tuổi, luôn vội vàng lấy Na để phát cho đoàn bộ đội đang hành quân khiến ai cũng cảm…