Những đồ vật bình thường nhưng nếu mang vào quốc gia này bạn sẽ bị phạt rất nặng

Nếu chúng ta du lịch vào nước khác mà không biết gì về quy định, luật lệ ở nơi đó thì sẽ gặp rắc rối to đấy….