“Người ta đổ rác lên đầu cổ tui này”, lời chia sẻ của anh công nhân khiến triệu người hoảng hốt

Những lời chia sẻ tâm sự từ tận đáy lòng về nỗi vất vả của người công nhân vệ sinh, thật sự làm người khác phải suy…