Điều hòa phát nổ chỉ vì thói quen để nhiệt độ ở mức này

Cứ vào hè là mọi người nhà em lại không rời nổi cái điều hòa các mẹ ạ. Không chỉ vì có con nhỏ đâu mà ngay…