Viết cho những bạn bị DỊ ỨNG mãn tính

Bệnh này mình bị từ năm lớp 11 các bạn ạ, tính đến nay cũng gần 6 năm bên nhau rồi. Đến khổ với nó, cứ ai…