Bắt nhân viên đi làm sớm trước 10 giờ là phản khoa học

Giờ làm việc phải phù hợp với đồng hồ sinh học. Các chuyên gia thuộc Đại học Oxford cho rằng những nhân viên phải dậy sớm để…