Rúng động trà sữa trân châu Trung Quốc làm từ đế giày da và săm lốp

“Trà sữa giày da” đã từng khiến nhiều người Trung Quốc khiếp sợ. Sự thực đáng sợ này lại xảy ra và thậm chí còn đang dậy…