Đẻ con gái mới là thời thượng, thưa các bố thích con trai ạ!

Ngày vợ tôi mang bầu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì mình vẫn còn là đàn ông đích thực, máy móc ngon lành, còn lo…