Mỗi ngày 1 động tác làm 200 lần, 10 ngày có thể chữa khỏi đau cứng cổ!

Các bệnh liên quan đến xương cổ ngày nay rất phổ biến, đặc biệt là đối với giới văn phòng. Ngồi cả ngày ở văn phòng, cắm…