Đã gọi nhau 1 tiếng vợ chồng, không phải cứ mệt là buông, cứ không hợp là ly dị

Vì gia đình, vì chồng tôi có thể chịu đựng bất cứ tổn thương nào. Bởi vì đã gọi nhau 1 tiếng vợ chồng, không phải cứ…