Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi: ai cũng phải cảnh giác trước bẫy “tín dụng đen” này!

Một nhóm đối tượng từ TP.Hải Phòng vào Đắk Lắk thuê trọ để hoạt động tín dụng đen, chuyên cho vay nặng lãi để s.iết n.ợ đang…