Nếu ngừng ăn thịt điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn?

Thịt là thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, nếu như chúng ta dừng ăn thịt thì điều gì sẽ xảy ra…