Chuyện đi đẻ “không thể thật hơn” của mẹ 9x đang được nghìn người chia sẻ

Vào phòng đẻ nhìn các chị nằm tơ hơ la liệt. Có chị thì ngất lịm trên bàn đẻ phải truyền, có chị hơn 10 tiếng vẫn…